hakkımızda

av. yılmaz geniş

01.01.1974 yılında Bartın ‘da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bartın ‘da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ’nden mezun oldu. 1997-1999 yıllarında bir holdingte Stj. Avukat & Avukat olarak çalıştı. Holdingin hukuk işleri ( iş davaları, icra – iflas işleri, marka patent ve sınaî mülkiyet hukukundan doğan uyuşmazlıklar, sözleşme hukuku, ticari davalar, ipotek işleri vb.) Alanlarda tecrübe sahibi oldu. Akabinde vatani görevini tamamladıktan sonra 2000-2002 yıllarında bir hukuk bürosunda avukat olarak çalıştı. Burada özellikle Sigorta Hukuku ve Rucü Davaları, İş Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında iş tecrübesi kazandı. 2003 yılında Av. Yılmaz Geniş Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Bürosunu kurdu. O tarihten beri serbest avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Katıldığı Kurs ve Seminerler

1- Avukat Müvekkil İlişkileri / Ocak 2010
2- İnternette Fikri ve Sınaî Hak İhlalleri ve İnternet
Alan Adları İhtilafları – Çözüm Yolları / Şubat 2010
3- Demokrasi İnsan Hakları ve Özgürlükler Bağlamında Anayasa Değişiklikleri / Mayıs 2010
4- Türkiye ’nin Yeni Anayasa Arayışı/ Mayıs 2010
5- Tanıma – Tenfiz / Nisan 2009
6- Bilişim Hukuku/ Haziran 2009
7- Borçlar Hukuku Değişiklik Tasarısı / Ekim 2009
8- Tüketici Hakları / Ocak 2007
9- Yeni Anayasa Işığında Özgürlükler / Şubat 2007
10- Tüketici Hakları / Şubat 2007
11- Tapu Tahsisi Belgesi / Mart 2007
12- Bilişim Hukuku / Nisan 2007
13- Aile Hukukunda Mal Rejimleri / Mayıs 2007
14- Çek Hukuku ve Uygulamaları / Şubat 2006
15- Kira Hukuku ve Uygulamaları / Nisan 2006
16- Kıdem – İhbar Tazminatı / Aralık 2006
17- Marka Hukuku / Şubat 2005
18- Etkili Sunum Teknikleri / Mayıs 2005
19- Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı / Aralık 2005
20- İş Hukuku ’ndaki Değişiklikler / Nisan 2004
21- İcra ve İflas Kanunu ’ndaki Değişiklikler / Haziran 2004

Birçok kurs ve seminere katılarak kendini geliştirmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Halen serbest avukat olarak müvekkillerine hizmet vermeye devam etmektedir.

bazı hizmetlerimiz

sebepsiz zenginleşme

Sebepsiz zenginleşme için, bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması gerekir.

icra davaları

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.

gayrimenkul davaları

Türkiye’de Gayrimenkul davaları, Medeni Yargılama Hukukuna tabi olarak ağırlıkla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekte kısmen de Tüketici Mahkemelerinde, Aile Mahkemelerinde ve Kadastro Mahkemelerinde karara bağlanmaktadır.

işe iade davaları


İş akdi geçerli bir neden olmadan fesih olan kişinin mağduriyetinin giderilmesi adına açılacak dava türünü ifade etmektedir.

boşanma davaları

Eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

tazminat davaları

Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından hangi tür tazminat davasının açılacağı konusu önem taşımaktadır.

detaylı bilgi almak için hemen tıklayın!

Hemen Ara